Kom meer te weten over Mindful met Dennis

Mindful met Dennis is een online traject dat gericht is op mensen die te maken hebben met burn-out klachten. Dit traject kan je helpen om een burn-out te voorkomen, maar ook om je te ondersteunen in je herstelproces. Op deze pagina kom je meer te weten over het traject, wat een burn-out is en welke factoren een rol spelen bij het voorkomen van een burn-out.

Mindful met Dennis in een notendop:
 • Opgezet vanuit eigen ervaring met een burn-out;
 • Traject is te volgen in een persoonlijke online omgeving;
 • Door middel van video’s wordt ieder trajectonderdeel uitgelegd;
 • Onder iedere video’s staan vragen om de relatie tussen de video en je eigen leven te leggen;
 • Inclusief concrete tools om gedragsverandering door te voeren.

Wat is Mindful met Dennis?

Mindful met Dennis is een online traject voor mensen die met burn-out klachten te maken hebben. Het traject bestaat uit twee onderdelen en ieder onderdeel bestaat uit meerdere video's. In de video's wordt het trajectonderdeel uitgesplitst in meerdere elementen en deze worden nader toegelicht. Vervolgens kan je door middel van vragen bijbehorend bij de video de relatie leggen tot de theorie in de video en je eigen leven. Op deze manier kan je in kleine, behapbare stappen zetten richting een meer gebalanceerd leven!
De twee onderdelen zijn:

 • Mindful leven
 • Mindful worden

Mindful leven

In het trajectonderdeel 'Mindful leven' ga je inzicht krijgen in je leefgebieden en achterhalen of hier een onbalans in bestaat. Ook ga je op zoek naar redenen waarom je dingen doet zoals je ze doet. Daarnaast wordt er in dit onderdeel een tool aangereikt waarmee je op een duurzame manier gedragsverandering kunt doorvoeren. Andere keuzes maken helpt bij het voorkomen óf herstellen van een burn-out.

Mindful worden

In het trajectonderdeel 'Mindful worden ga je inzicht krijgen in je interne werelden. Een burn-out voorkomen óf herstellen van een burn-out gaat verder dan alleen andere keuzes maken. Je interne wereld (gedachten en emoties) spelen een grote rol in je gemoedstoestand en in 'Mindful worden' krijg je handvatten om meer grip op je gedachten en emoties te krijgen.

LET OP: Dit online traject is geen vervanging van een medische behandeling. Raadpleeg altijd een dokter als het niet goed met je gaat. Dit traject is bedoeld om handvatten te geven voor persoonlijke groei en is GEEN wondermiddel. Het zal hard werken zijn om te herstellen van een burn-out en dit werk zal je uiteindelijk zelf moeten doen. Het traject helpt je om hier richting in te geven.

Achtergrond Mindful met Dennis

Een burn-out kan soms lastig aan te komen zien en het kan je leven ontwrichten. Ik heb hier zelf mee te maken gehad en vijf jaar later kan ik zeggen dat het goed met me gaat, maar dat ik ook heb moeten accepteren dat ik rustig aan moet doen. Ik heb een prijs betaald om te lang over mijn grenzen te (laten) gaan en daartoe ben ik niet nog een keer bereid. Ongeveer 17% van de werkende mensen kampt met burn-out klachten en ik zou graag een bijdrage leveren aan het het herstelproces van deze groep. In mijn eigen herstelproces ben ik erachter gekomen dat ik het fijn vind om mensen te ondersteunen en dat is ook de aanleiding geweest om Mindful met Dennis te creëren. In mijn blog `` Herstellen`` deel ik mijn herstelverhaal en ik nodig je uit om deze te lezen.

Naast mijn eigen ervaringen heb ik ook verschillende onderzoeken bestudeerd om meer te weten te komen over een burn-out en de onderliggen oorzaken. Graag deel ik mijn bevindingen, aangevuld met mijn eigen visie op én ervaring met bepaalde onderdelen met je op deze pagina. Mijn voornaamste bronnen zijn:

 • De white paper van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) uit 2020.
 • Het rapport van het onderzoek dat door TNO is uitgevoerd voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2020.

Daarnaast heb ik veel artikelen gelezen, maar hierin komen alle onderdelen terug die beide rapporten na onderzoek hebben geconcludeerd.
Het traject zelf is tot stand gekomen uit eigen ervaring en gedurende mijn herstelproces heb ik verschillende dingen geprobeerd om er weer bovenop te komen. Toen ik weer belastbaar genoeg was ben ik deze dingen om gaan zetten in verschillende modellen en deze hebben uiteindelijk geleid tot het traject 'Mindful met Dennis'. Het traject is mijn perspectief op het weer de regie krijgen over je leven, je gedachten en emoties.

Wat is een burn-out?

In de literatuur wordt een burn-out als volgt gedefinieerd:
'Een burn-out is een syndroom van uitputting en vermoeidheid in combinatie met het afstand nemen van werk en het hebben van weinig vertrouwen in het eigen functioneren.'

Naast deze definitie vind ik ook dat een bepaald termijn bij de definitie hoort. Iedereen zit wel eens een tijdje minder in zijn vel en dat betekent niet direct dat je tegen een burn-out aanzit óf er een hebt. Een belangrijk aspect is dan ook dat je 'batterij' continu leeg is en deze ook niet meer oplaadt in het weekend of na een vakantie. Hoe lang dit zo moet zijn wil het in een burn-out resulteren verschilt per persoon. De een kan hier nou eenmaal wat langer mee doorlopen dan een ander.

Het element vertrouwen in de definitie vind ik ook belangrijk om toe te lichten vanuit mijn eigen ervaring. Toen ik eenmaal in een burn-out zat, verloor ik inderdaad mijn vertrouwen en twijfelde ik aan iedere beslissing die ik ooit genomen heb. Echter vóór mijn burn-out, was ik vooral aan het overcompenseren en had ik een vals gevoel van zelfvertrouwen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat, op het moment dat je gelooft in wat je doet, dit niet betekent dat je geen burn-out kunt krijgen op lange termijn. Het heersende stigma is in mijn ervaring dat mensen die een burn-out krijgen van nature twijfelaars zijn en onzeker over zichzelf zijn, maar dat is niet het geval.

Wat zijn de symptomen van een burn-out?

De grootste indicatoren van een burn-out zijn dat je verplichtingen als stressvol ervaart en gevoelens van vermoeidheid en uitputting sterk op de voorgrond staan. De emotionele en fysieke uitputting is dus leidend en langzaam wordt het leven zwaarder en zwaarder. Op enig moment (en dat kan lang duren) kan je gewoonweg alle ballen niet meer in de lucht houden.

Een goed moment om bij stil te staan in dit licht is het moment dat je wakker wordt. Op het moment dat je iedere dag wakker wordt met het gevoel dat de batterij al direct leeg is, dan is de kans groot dat je te veel hooi op je vork hebt genomen voor een te lange tijd. In de basis zou je uitgerust moeten zijn na het slapen en zou je een bepaalde motivatie hebben voor de dag die voor de deur staat.

Wat er bij mij gebeurde is dat ik vlucht gedrag ging vertonen. Ik kon niet stilzitten en niks doen. Continu moest ik iets doen en wilde ik 'aan' staan. Ik ging obsessief sporten en/of veel in de kroeg zitten (lees: veel drinken). Dit verlies van zelfcontrole en onvermogen om tot stilstand te komen is tevens een indicator voor een burn-out. Normaal gesproken zou je gewoon een paar uur op de bank moeten kunnen liggen zonder dat je helemaal gek gemaakt wordt door je gedachten dat je iets moet gaan doen.

Mocht je je herkennen in bovenstaande betekent niet direct dat je jezelf kunt diagnosticeren met een burn-out. Ga voor een diagnose altijd naar de dokter en vermijd het om jezelf op internet te diagnosticeren. Deze informatie is er ter aanvulling op wat je al weet en om je te helpen om de stap te zetten naar een officiële diagnose.

Wat zijn de fasen van een burn-out?

Een burn-out is het eindstation van een meestal lange aanloopperiode waarin het dagelijkse leven je gemiddeld gezien meer energie kost dan het je oplevert. Je loopt langzaam leeg en wij mensen zijn sterk en kunnen dit lang volhouden. Een burn-out komt als een klap in je gezicht en kan je hele leven ontwrichten. Je zou fasen die richting een burn-out leiden als volgt kunnen zien:

Iedere fase heeft eigen kenmerken en de grens tussen verschillende fasen kan in de nuances zitten. Onderstaand geef ik mijn eigen definitie van iedere fase.

Uitgerust

Je bent uitgerust als je fit wakker wordt en zin hebt in de dag. Je gemoedstoestand is gemiddeld gezien positief en gaat bedachtzaam om met tegenslagen. Je bent een fijne aanvulling op je omgeving en bent prettig in de omgang. Je bent 'in het moment' en neemt actief deel aan gesprekken.

Vermoeid

Je bent vermoeid als je een aantal drukke dagen achter de rug hebt die veel energie hebben gekost. Door even rustig aan te doen ben je na één of twee nachten weer uitgerust.

Overbelast

Je bent overbelast als je binnen een relatief korte tijd vaak een vermoeid bent en net niet helemaal herstelt tussen deze drukke perioden. Je gemoedstoestand is beduidend minder dan wanneer je uitgerust bent en je reageert soms geprikkeld op mensen. Je gedachten dwalen snel af en je leeft minder 'in het moment'.

Overspannen

Je bent overspannen als je voor een langere tijd overbelast bent en je leven één drukke periode is geworden waar weinig tot geen tijd voor rust is. Je gemoedstoestand is overgegaan op overleven en de meeste dingen gaan op de automatische piloot. Je bent continue moe en het leven lijkt een aaneenschakeling van taken en verplichtingen. Het onderhouden van sociale contacten is in deze fase een flinke uitdaging geworden.

Burn-out

Je hebt een burn-out als je voor een lange tijd overspannen bent en het breekpunt is bereikt. Je lichaam roept je een halt toe en je emoties barsten als een vulkaan uit. Je bent niet meer in staat om te functioneren en een sociaal netwerk te onderhouden. Uit bed komen voelt als een enorme taak en je slaapt erg veel. Tegelijkertijd wordt je overwelmd door gevoelens van schuld en schaamte. Je voelt je verloren en hebt geen idee waar je moet beginnen met herstellen. Dit besef is ook meteen het begin van je herstelproces.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Een burn-out kent vaak niet één specifieke oorzaak. De hoofdoorzaak is weliswaar veelal het werk, maar ook bepaalde persoonseigenschappen kunnen een burn-out in de hand werken. Daarnaast zijn er ook verschillende maatschappelijke factoren die een rol kunnen spelen. Het is dus vaak een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat je energie langzaam verdwijnt en je uiteindelijk een burn-out krijgt. Je zou dus drie categorieën aan kunnen wijzen:

 • Werk
 • Persoon
 • Maatschappij

Klik op onderstaande drop-down menu's voor factoren die binnen iedere categorie mee kunnen spelen.

Als je dit leest en er zijn bepaalde factoren van toepassing op jouw leven, betekent dit niet direct dat je tegen een burn-out aanzit of het onvermijdelijk is dat je er een krijgt. Het doel van deze informatie is om je bewust te maken van factoren die mee kunnen spelen in een burn-out zodat je de mogelijkheid krijgt om hier iets aan te doen. Je kunt ook de keuze maken om het zo te laten, wat ook goed is als dat past bij jou als persoon en je je hier comfortabel bij voelt. Dit is geen lijst om je te wijzen op dingen die je verkeerd doet, maar om je te wijzen op mogelijke aandachtspunten.

Hoe kan je een burn-out voorkomen?

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Als omgeving kunnen we allemaal een steentje bijdragen om een burn-out bij iemand te voorkomen. Afhankelijk van de rol die je hebt in iemand zijn leven kan je op een ander vlak een bijdrage leven aan het voorkomen én herstellen van een burn-out.

Uiteindelijk is het wel de persoon zelf die verantwoordelijk is voor zichzelf. Jezelf bewust zijn van je energie niveau en de invloed van bepaalde zaken hierop is erg belangrijk. Hieruit vloeit het aangeven van grenzen voort en deze zaken behoeden je al voor een groot deel voor een burn-out. Een aantal andere dingen die je als persoon zelf kunt ondernemen zijn:

 • Op tijd aan de bel trekken;
 • Terugschakelen met bepaalde activiteiten;
 • Op tijd ontspannen;Aanpassingen in het werk voorstellen;
 • Op tijd aan de bel trekken;
 • Een andere baan zoeken.

Maar hoe kunnen we als samenleving helpen om het aantal burn-outs te reduceren?

Hoe herstel je van een burn-out?

In het ideale geval herken je de symptomen van een burn-out en grijp je in voordat je een burn-out krijgt. Dit zou dan gebeuren op het moment dat je van overbelast naar overspannen gaat en je treedt in deze fase daadkrachtig op door rust te nemen en de belastende activiteiten terug te schroeven. Op deze manier kan je je leven blijven leiden zoals je gewend bent en vindt er geen (of zeer beperkte) ontwrichtende ervaring plaats.

Op het moment dat je een burn-out krijgt, dan is dat een zeer ontwrichtende gebeurtenis waardoor je je leven op pauze zal moeten zetten. Je herstel komt dan op de eerste plaats en al het andere zal even moeten wachten. Een herstelproces impliceert ook dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Herstellen is iets waar je de rest van je leven mee bezig zal zijn en dat kan, los van de pijn die je voelt, een erg mooi proces zijn. Het betekent ook niet dat je leven voorbij is, maar wel dat je opnieuw moet leren leven.

Voor iedereen betekent herstellen iets anders. Voor mij is herstellen een proces van persoonlijke groei en opnieuw je grenzen leren kennen. Andere keuzes gaan maken en zo de balans in je leven weer herstellen.

Om je hierbij de helpen heb ik Mindful met Dennis ontwikkeld.

Meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie over onze trajecten. Ik geef graag meer uitleg!